GDATA ClientSecurity Business Zobacz większe

GDATA Client Security Business

Nowy produkt

Kompleksowe bezpieczeństwo dla sieci dowolnych rozmiarów.

G DATA Client Security oferuje najlepszą ochronę przed wszystkimi rodzajami zagrożeń – wirusami, trojanami, spamem oraz hakerami. Dostarcza także odpowiedniego zabezpieczenia przed szpiegostwem przemysłowymi złodziejami danych.

Zapytaj o wycenę

Indywidualna wycena projektu

Więcej szczegółów

Opis

Wymagania sprzętowe Windows 10/8.x/7/Vista(od SP2)

Więcej informacji

G DATA zapewnia ochronę wielowarstwową skierowaną do użytkowników biznesowych. Nasza propozycja obejmuje szereg narzędzi zdecydowanie zwiększających bezpieczeń-stwo Twojej sieci firmowej. Firewall, Exploit Protection i opcjonalny moduł Patch Management rozwiązujące problem luk bezpieczeństwa w zainstalowanym oprogramo-waniu.

Wybierając nasz antywirus zabezpieczysz także skrzynki ma-ilowe swoich pracowników już na poziomie serwera poczty oraz przefiltrujesz ruch sieciowy na bramie WWW.G DATA to także elastyczny system licencjonowania, w którym instalujesz antywirusa na dowolnych urządzeniach (Windows/Android/macOS) w ramach zakupionej liczby li-cencji.

Najnowsza odsłona G DATA Business to także niezastąpione roz-wiązanie wspomagające spełnienie warunków RODO/GDPR. Usta-wodawca narzuca przedsiębiorcom zmianę kultury przetwarzania danych na podejście prewencyjne zapewniające bezpieczeństwo.

Nasze antywirusy odpowiadają na te zalecenia m.in. kontrolą za-chowania eliminującą zagrożenia typu ransomware, centralnymi kopiami zapasowymi pełnymi i przyrostowymi, modułem Policy Manager ograniczającym ryzyko wycieku danych poprzez ze-wnętrzne pamięci masowe wykorzystywane przez pracowników.

Administratorzy docenią konsolę zarządzającą i pełny katalog sprzętu i oprogramowania. Natomiast moduł Mobile Device Mana-gement pozwoli im na pełne zarządzanie urządzeniami mobilnymi w sieci firmowej (antithee, antywirus, filtr aplikacji itp.).

Zapytaj o wycenę

Indywidualna wycena projektu