GDATA EndpointProtection Business Zobacz większe

GDATA Endpoint Protection Business

Nowy produkt

Kompleksowe bezpieczeństwo dla sieci dowolnych rozmiarów.

G DATA Endpoint Protection chroni Twoją sieć kompleksowo.Osiągnij najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki kombinacjiaktywnej ochrony hybrydowej CloseGap oraz najlepszegoczasu reakcji na najnowsze zagrożenia.

Zapytaj o wycenę

Indywidualna wycena projektu

Więcej szczegółów

Opis

Wymagania sprzętowe Windows 10/8.x/7/Vista(od SP2)

Więcej informacji

G DATA Endpoint Protection Business

Specyfikacja produktowa oprogramowania antywirusowego chroniącego stacje robocze i serwery plików

 • Pełne wsparcie dla systemów Windows: 10, 8.x, 7, Vista (min. SP1).
 • Pełne wsparcie dla systemów Windows Server: 2019, 2016, 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008, 2003.
 • Wsparcie dla systemów XP SP3 32-bit, Linux 32/64-bit, OS X (tylko klient).
 • Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim.
 • Pomoc techniczna w języku polskim.
 • Ochrona przed zagrożeniami typu 0-day na poziomie co najmniej 96,6% we wszystkich testach niezależnej organizacji AV-TEST przeprowadzonych w latach 2016 - 2018.

Ochrona antywirusowa

 • Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.
 • Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp.
 • Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity.
 • Klient oprogramowania antywirusowego dla stacji roboczych z systemami Linux.
 • Klient oprogramowania antywirusowego dla linuksowych serwerów Samba.
 • Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików.
 • Dwa niezależne skanery antywirusowe (nie heurystyczne!) z dwoma niezależnymi bazami sygnatur wirusów wykorzystywane przez skaner dostępowy, skaner na żądanie oraz skaner poczty elektronicznej.
 • Możliwość konfiguracji programu do pracy z jednym skanerem i dwoma skanerami antywirusowymi jednocześnie.
 • Dodatkowy i niezależny od skanerów plików, trzeci skaner poczty oparty o technologię cloud security.
 • Możliwość wykluczenia ze skanowania skanera dostępowego: napędów, katalogów, plików lub procesów.
 • Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu.
 • Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rodzaj plików do skanowania, priorytet skanowania).
 • Skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.
 • Technologia zapobiegająca powtórnemu skanowaniu sprawdzonych już plików, przy czym maksymalny czas od ostatniego sprawdzenia pliku nie może być dłuższy niż 4 tygodnie, niezależnie od tego czy plik był modyfikowany czy nie.
 • Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu.
 • Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych.
 • Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji.
 • Możliwość definiowania listy procesów, plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy.
 • Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej.
 • Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego).
 • Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji.
 • Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się skanowanie.
 • Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości email lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail.
 • Dodatek do aplikacji MS Outlook umożliwiający podejmowanie działań związanych z ochroną z poziomu programu pocztowego.
 • Dodatek do aplikacji MS Outlook umożliwia ponowne skanowanie wszystkich nieprzeczytanych wiadomość znajdujących się w skrzynce
 • Skanowanie ruchu HTTP na poziomie stacji roboczych. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie.
 • Dedykowany moduł chroniący przeglądarki przed szkodnikami atakującymi sesje z bankami i sklepami online.
 • Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji.
 • Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie.
 • Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta.
 • Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe.
 • Możliwość automatycznego wysyłania powiadomienia o wykrytych zagrożeniach do dowolnej stacji roboczej w sieci lokalnej.
 • W przypadku wykrycia zagrożenia, ostrzeżenie może zostać wysłane do użytkownika i/lub administratora poprzez e mail.
 • Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do opcji konfiguracyjnych programu.
 • Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie.
 • Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy.
 • Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych.
 • Możliwość samodzielnej aktualizacji sygnatur wirusów ze stacji roboczej (np. komputery mobilne).
 • Program wyposażony w tylko w jeden serwer skanujący uruchamiany w pamięci,  z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, skaner HTTP).
 • Możliwość ukrycia programu na stacji roboczej przed użytkownikiem.
 • Kontrola zachowania aplikacji (Behaviour Blocking) do wykrywania podejrzanie zachowujących się aplikacji.
 • Skanowanie w trybie bezczynności - pełne skanowanie komputera przynajmniej raz na 2 tygodnie uruchamiane i wznawiane automatycznie, podczas gdy nie jest on używany.
 • Ochrona przed urządzeniami podszywającymi się pod klawiatury USB.
 • Moduł do ochrony przed exploitami (ataki 0-day).
 • Moduł do ochrony przed ransomware.

Zapytaj o wycenę

Służymy pomocą w dobraniu najlepszego systemu ochrony danych dla Twojej Firmy.

Jeżeli jest taka potrzeba to zapewniamy pomoc wdrożeniową zakupionego u nas oprogramowania.

Indywidualna wycena projektu

Produkty powiązane